CarAmigo en fiscaliteit [Belasting op inkomsten via CarAmigo]

CarAmigo heeft een akkoord bereikt met de belastingdienst onder de vorm van een "ruling" of, anders gezegd, een voorafgaande fiscale beslissing. Deze ruling moet de CarAmigo gebruikers juridische zekerheid bieden en de geruststelling dat ze zonder zorgen over de fiscus het platform kunnen gebruiken.

Te respecteren criteria
De belastingdienst gaat er van uit dat de inkomsten bekomen uit het verhuren van een auto bij zijn eigenaar belast wordt als een roerend inkomen (momenteel ...
Tue, 18 Jun, 2019 at 11:21 AM
Toepasbare personen
De overeenkomst geldt alleen voor particulieren en geldt niet voor personen die over een bedrijfswagen beschikken, noch voor zelfstandigen die hun voertuig ...
Thu, 16 May, 2019 at 2:15 PM
Welk bedrag opnemen in uw fiscale aangifte ?
De overeenkomst houdt in dat de eigenaars/gebruikers in hun jaarlijkse belastingaangifte de door het gebruik van CarAmigo geïnde gelden bij de (op heden) 3...
Tue, 18 Jun, 2019 at 11:20 AM
Waar aangeven ?
De aangifte dient te gebeuren in het vak « NETTO-INKOMEN VAN VERHURING, VERPACHTING, GEBRUIK OF CONCESSIE VAN ROERENDE » met de code 1156-08 in de fiscale a...
Thu, 16 May, 2019 at 2:16 PM
Welk bedrag aangeven ?
Het netto bedrag van de inkomsten dient te worden aangegeven.
Thu, 16 May, 2019 at 2:16 PM
Hoe wordt het netto bedrag berekend ?
Het akkoord bepaalt dat de particulieren 15% van deze inkomsten als forfaitaire kosten mogen aftrekken, ofwel de werkelijke kosten die ze zelf berekend hebb...
Thu, 16 May, 2019 at 2:17 PM
Heeft het genereren van inkomsten via CarAmigo een invloed op de belasting van mijn andere inkomsten?
De fiscale wetgeving in België voorziet geen cumulatie van roerende inkomsten en professionele inkomsten. De inkomsten die u genereert door verhuur van een ...
Thu, 16 May, 2019 at 2:17 PM
Wat gebeurt er wanneer ik werkloos ben ?
Personen die een werkloosheidsvergoeding ontvangen en door verhuur van hun wagen via CarAmigo bijkomende inkomsten generen, dienen zich in principe geen zor...
Thu, 16 May, 2019 at 2:17 PM
Wat gebeurt er indien ik niet meer voldoe aan de citeria, of als ik geen particulier ben ?
Het fiscaal statuut van personen die niet langer voldoen aan de criteria of die een zelfstandig statuut hebben, is onduidelijk, maar het is redelijk te ver...
Thu, 16 May, 2019 at 2:18 PM