Instructies voor, tijdens en na de autodeling; contactgegevens

Instructies voor de eigenaar
VOOR de aanvang van het autodelen  Voor de overdracht van de sleutels, gelieve VERPLICHT volgende documenten bij u te hebben :  1. Het autodele...
Wo, 18 Mei, 2016 at 2:36 PM
Instructies voor de bestuurder
VOOR de aanvang van het autodelen Voor de overdracht van de sleutels, dient u VERPLICHT volgende documenten bij te hebben: ...
Wo, 18 Mei, 2016 at 2:37 PM
Verlenging van de huur
Om te verlengen buiten het voorziene tijdskader MOET u dit doen via uw profiel op CarAmigo. Enkel op deze wijze kan de dekking van de verzekering verlengd...
Wo, 25 Mei, 2016 at 12:31 PM
Procedure in geval van panne (na een ongeval of niet)
In geval van ongeval, technische panne, lekke band, gebruik van foutieve brandstof, verlies van sleutels, verwittigt de Bestuurder onmiddellijk Touring via ...
Do, 14 Jun, 2018 at 10:31 PM
Procedure bij ongeval
Uzelf en de derde partij maken en schaderapport op, waarbij u melding maakt van l'AXA als verzekeringsmaatschappij die het voertuig dekt gedurende de...
Do, 14 Jun, 2018 at 9:29 PM
Procedure in geval van diefstal
U moet de diefstal aan de bevoegde autoriteiten van de plaats waar deze plaatsvond aangeven , ten minste binnen 24 uur nadat u deze ontdekt hebt.  Vervo...
Do, 14 Jun, 2018 at 9:28 PM
Inbreuken en boetes
De Bestuurder is de enige verantwoordelijke voor inbreuken op de wegcode begaan tijdens het Autodelen.   In dit kader moet de Bestuurder zo snel mo...
Wo, 25 Mei, 2016 at 12:56 PM
Staat en inhoud van het voertuig bij teruggave
De chauffeur verbindt er zich toe om de aan de eigenaar het Voertuig in dezelfde staat van werking en veiligheid als aan het begin van de autodeling te...
Wo, 25 Mei, 2016 at 1:15 PM
Uitgangsstand van zaken
Onderaan het autodelingscontract: Onderaan het autodelingscontract, de eigenaar en de bestuurder duiden aan of de uitgangsstand op alle punten id...
Do, 14 Jun, 2018 at 9:34 PM
Wat is het verschil tussen Kleinere en Grotere Problemen?
Het antwoord op deze vraag stelt u in staat om te begrijpen wanneer u de verzekering moet inschakelen en wanneer het beter voor u is om een minnelijke sc...
Do, 14 Jun, 2018 at 10:40 PM