Hulp bij pech onderweg na een verkeersongeval, technische storing, verkeerd brandstofgebruik of verlies van sleutels, in België en het Groothertogdom Luxemburg, en dit binnen 50 km van de Belgische grenzen.


* Slepen naar een adres van voorkeur door de eigenaar van het voertuig.

* Terbeschikkingstelling van een vervangende voertuigklasse A of B gedurende maximaal 5 dagen, in het geval een voorlopige of definitieve reparatie onmogelijk lijkt.

* Optioneel kan de potentiële bestuurder kiezen voor Europese dekking (naast de dekking van België en het Groothertogdom Luxemburg): 3 EUR extra per dag ALLEEN op het moment van reserveren


Als het ongeval plaatsvond buiten de grenzen van België en het Groothertogdom Luxemburg:

* Slepen naar een erkende dealer in het buitenland.

* Repatriëring van het voertuig naar een garage naar keuze van de eigenaar in België.

* Terbeschikkingstelling van een vervangende voertuigklasse A of B gedurende maximum 5 dagen, in het geval een voorlopige of definitieve reparatie onmogelijk lijkt.


Dekking: de hulpgaranties zijn van toepassing op alle landen in de Europese Unie, evenals Andorra, Liechtenstein, Noorwegen, San Marino, Zwitserland en het Vaticaan