U heeft gehoord over de peer-to-peer autodeling en meer bepaald over CarAmigo, en U bent niet zeker of U uw bedrijfsvloot kan delen via het platform?


Dit is reeds mogelijk, maar lees a.u.b. de hieronder vermelde voorwaarden om uw bedrijfs/professioneel profiel naar behoren af te ronden.


 • Burgerlijke staat 
 • Voornaam en familienaam van de persoon die zich met de activiteit van autodeling gaat bezighouden
 • Bedrijfsnaam
 • B.T.W. nummer van het bedrijf
 • Geboortedatum van de persoon die zich met de activiteit van autodeling gaat bezighouden
 • Permanent verblijfadres, zijnde straat, huisnummer, postcode en gemeente 
 • Mobiel telefoonnummer 
 • Indien van toepassing: een vaste lijn telefoonnummer 
 • Een permanent e-mailadres
 • Rijksregisternummer identiteitskaart of paspoortnummer 
 • Wachtwoord dat de vertrouwelijkheid van de geregistreerde profielgegevens garandeert en dat, zonder uitzonderingen, niet gedeeld wordt met derden.
 • Eén (of meerdere) afbeeldingen van het aangezicht die ondubbelzinnige herkennen van het Lid toelaat
 • Een kopie of een afbeelding van de hierboven vermelde identiteitskaart of paspoort
 • Volmacht
Opmerking: Enkel de personen die uw boekingsbevestiging hebben ontvangen kunnen uw privé of bedrijfsgegevens inzien.