Het fiscaal statuut van personen die niet langer voldoen aan de criteria of die een zelfstandig statuut hebben, is onduidelijk, maar het is redelijk te verwachten dat een zekere tolerantie zal getoond worden voor personen die CarAmigo op redelijke wijze gebruiken en er niet echt een professionele activiteit van maken.


De fiscale ruling definieert dus de te respecteren criteria waaronder u zich zorgen hoeft te maken omtrent de fiscus. Het betreft een administratief standpunt waartoe de fiscale administratie gebonden is.


De wet voorziet immers een specifieke criteria die duidelijk beschrijven wanneer inkomsten zullen aanzien worden als een divers of als een beroepsinkomen. Het lijkt daarom aannemelijk dat particulieren die op een redelijke wijze gebruik maken van het systeem maar toch meer dan de voorziene criteria, zich niet meteen zorgen hoeven te maken.


Personen die evenwel op belangrijke wijze de criteria overstijgen, dienen fiscale experts of hun fiscale controleur te contacteren, ten einde het toepasbare fiscale regime te kunnen bepalen.