Personen die een werkloosheidsvergoeding ontvangen en door verhuur van hun wagen via CarAmigo bijkomende inkomsten generen, dienen zich in principe geen zorgen te maken. Het recht om een werkloosheidsuitkering te ontvangen wordt bepaald door de sociale zekerheid. Het is dus de beroepsactiviteit die voorheen werd uitgevoerd en de bijdragen die toen werden betaald die het recht op een werkloosheidsuitkering bepalen. 


Het genereren van inkomsten door verhuur van uw wagen via CarAmigo mag dus op zich geen invloed hebben op het bedrag aan werkloosheidsvergoeding dat u ontvangt.


Echter, voorzichtigheid is geboden, want er moet over gewaakt worden dat de inkomsten via CarAmigo niet herkwalificeerd worden als beroepsinkomsten, wat tot een de facto regime van zelfstandige in bijberoep zou leiden.


Het respecteren van de criteria in de fiscale ruling zou moeten vermijden dat u uw recht op werkloosheidsuitkering verliest. In geval van twijfel, kan u best contact opnemen met de bevoegde instanties.