Het akkoord bepaalt dat de particulieren 15% van deze inkomsten als forfaitaire kosten mogen aftrekken, ofwel de werkelijke kosten die ze zelf berekend hebben mogen aftrekken. 


Voor het invullen van de aangifte dient dus van het bruto bedrag van de inkomsten afgetrokken te worden ofwel 15% forfaitaire kost, zoals voorzien in artikel 3 van het Koninklijk Besluit over de uitvoering van het wetboek van de inkomstenbelastingen, ofwel het berekende bedrag van de reële kosten, ten einde het netto bedrag op te nemen in de aangifte te berekenen. 


Voorbeeld : u verhuurt uw wagen en ontvangt in totaal EUR 100 aan huurinkomsten. In juni volgend jaar dient u in uw belastingaangifte in code 1156-08 te declareren een roerend inkomen van EUR 85. Daarop betaalt u dan EUR 22,95 belastingen, op ongeveer 23% van de gegenereerde inkomsten.