De aangifte dient te gebeuren in het vak « NETTO-INKOMEN VAN VERHURING, VERPACHTING, GEBRUIK OF CONCESSIE VAN ROERENDE » met de code 1156-08 in de fiscale aangifte.