De overeenkomst houdt in dat de eigenaars/gebruikers in hun jaarlijkse belastingaangifte de door het gebruik van CarAmigo geïnde gelden bij de (op heden) 27 % belastbare roerende inkomsten moeten voegen.