De overeenkomst geldt alleen voor particulieren en geldt niet voor personen die over een bedrijfswagen beschikken, noch voor zelfstandigen die hun voertuig deels of volledig voor het uitoefenen van hun beroep gebruiken.