De belastingdienst gaat er van uit dat de inkomsten bekomen uit het verhuren van een auto bij zijn eigenaar belast wordt als een roerend inkomen (momenteel belast aan 30%) indien hij deze drie criteria respecteert:

  • niet meer dan één auto via CarAmigo verhuurt, 
  • die auto niet meer dan gecumuleerd 60 dagen per jaar verhuurt, 
  • de verhuurinkomsten niet meer dan 2 400 EUR per jaar bedragen.