U moet de diefstal aan de bevoegde autoriteiten van de plaats waar deze plaatsvond aangeven , ten minste binnen 24 uur nadat u deze ontdekt hebt. 


Vervolgens moet u zo snel mogelijk l'AXA inlichten op het nummer +32 78 353169 om hen op de hoogte te brengen van de diefstal alsook om verscheidene garanties zoals beschreven in het Artikel 5.2 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden te activeren. Vervolgens zendt u hen zo snel mogelijk de verklaring van diefstal alsook elk ander document dat u belangrijk acht. Als u niet aan voorgenoemde verplichtingen voldoet, kan uw financiële verantwoordelijkheid zich niet enkel beperken tot de waarborg.