In geval van diefstal: u dient het voorval aan te geven bij de bevoegde autoriteiten van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden, binnen een tijdspanne van maximum 24 uur na de vaststelling ervan. Vervolgens verwittigt u zo snel mogelijk:

om hen op de hoogte te brengen van de diefstal, alsook om toegang te krijgen tot bepaalde verzekeringsgaranties zoals beschreven in Artikel 5.2 van de AGV. Vervolgens zendt u hen zo snel mogelijk de verklaring van diefstal, alsook elk ander document dat belangrijk geacht wordt. Indien u zich niet houdt aan bovengenoemde verplichtingen, zal uw financiële verantwoordelijkheid zich eventueel niet beperken tot de Franchise.