Het antwoord op deze vraag stelt u in staat om te begrijpen wanneer u de verzekering moet inschakelen en wanneer het beter voor u is om een minnelijke schikking te vinden.


DEFINITIE Kleine Problemen: problemen voorgevallen tijdens het Autodelen waarbij geen professionele interventie benodigd is om het voertuig te herstellen, zoals vuil, vlekken, beschadigde voorwerpen, lichte schade, lichte vertragingen, parkeerboetes, enz...


DEFINITIE Grote Problemen: problemen voorgevallen tijdens het Autodelen waarbij klaarblijkelijk een professionele interventie benodigd is om het voertuig te herstellen, zoals schade als gevolg van een ongeluk, botsing, krassen, aanzienlijke bevuiling, enz..


Aangezien de eigenaar en de chauffeur niet altijd een minnelijke schikking vinden om Mindere Problemen op te lossen die vastgesteld worden tijdens de uitgangstand van zaken, is het voorzien dat de eigenaar een volledig gedocumenteerde aanvraag met afbeeldingen kan verwenden. Sharonomy kan vervolgens Leetchi (MANGOPAY) per express een mandaat geven om de waarborg aan te spreken ten gunste van de eigenaar met de volgende bedragen:    •  In geval van vertraging van meer dan 15 minuten bij de restitutie van het voertuig: 10€ per uur vertraging 
  •  Verlies van de sleutels van het voertuig: 100€ 
  •  Brandstofniveau minder dan ¼ tegenover het initiële niveau: prijs van de brandstof plus 20€ 
  •  Scheuren, brandplekken, vlekken: 200€ 
  •  Zeer vuile binnenkant: 30€ 
  •  Zeer vuile buitenkant: 30€ 
  •  Kleine kras op het koetswerk: 200€


AANDACHT: gelieve in rekening te brengen dat Sharonomy (CarAmigo) een tussenkomst kan weigeren in het geval dat het autodelingscontract en de uitgangsstand van zaken (met alle gedetailleerde problemen)  niet volledig zijn ingevuld en naar de klantendienst zijn verzonden (benl@caramigo.co en/of +32 2 588 69 93).