Onderaan het autodelingscontract:
Onderaan het autodelingscontract, de eigenaar en de bestuurder duiden aan of de uitgangsstand op alle punten identiek is aan de beginstand (uitgezonderd het aantal kilomters op de teller)  • Als de stand van zaken bij de terugkeer gelijk is aan de beginstand, tekenen beide partijen onderaan het autodelingscontract om het contract af te sluiten.
  • Als het aantal kilometers op de teller hoger is dan het aantal dat in het begin van de autodeling werd overeengekomen, moeten de partijen het aantal kilometers op de teller van het voertuig noteren en de eigenaar moet een fotokopie van het contract uploaden onder de sectie STATUS die zich in de sectie reservatieaanvraag bevindt. Het team van CarAmigo zal vervolgens de geldigheid van deze nakijken en het bedrag wordt gedebiteerd van de kaart van de bestuurder met het relatief bedrag.


  • Als de stand van zaken bij de terugkeer niet geljk is aan de beginstand en Kleine Problemen zijn voorgevallen, komen de eigenaar en de bestuurder overeen om deze te specificiëren op pagina 2 van het autodelingscontract onder de sectie "Kleinere Problemen voorgekomen tijdens de autodeling". Zij pogen tot een minneljike schikking te komen die toelaat om de eigenaar voor de opgelopen schade te compenseren.   


  • Als de stand van zaken bij de terugkeer niet geljk is aan de beginstand en Grote Problemen zijn voorgevallen, komen de eigenaar en de bestuurder overeen om dit gedetailleerd op pagina 2 van het autodelingscontract in de sectie "Vaststelling van schade aan het voertuig" dat de schade niet het gevolg is van een ongeval waarvoor reeds een stand van zaken werd ingevuld. Vervolgens licht men zo snel mogelijk l'AXA in  op het nummer +32 78 353169 om hen op de hoogte te brengen van de schade en eveneens om de bepaalde garanties zoals beschreven in het Artikel 5.2 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden te activeren. Hierna zendt u hen zo snel mogelijk het schaderapport alsook elk ander document dat u van belang acht en zet deze documenten in kopie naar het e-mail adres benl@caramigo.co
Zie ook :wat is het verschil tussen Kleine en Grote Problemen ?