De Bestuurder is de enige verantwoordelijke voor inbreuken op de wegcode begaan tijdens het Autodelen.

 

In dit kader moet de Bestuurder zo snel mogelijk de Eigenaar van het Voertuig informeren betreffende de begane overtreding en de boete onmiddellijk regelen van zodra de gelegenheid zich daartoe strekt ( bijv. een aanvraag tot onmiddellijke inning) 


Als de Eigenaar een boete ontvangt betreffende een verkeersinbreuk begaan gedurende het Autodelen, dient hij Sharonomy hiervan te verwittigen en zichzelf vrij te stellen door de Bestuurder aan te duiden op het formulier als zijnde degene die voor de inbreuk verantwoordelijk is en dit naar de inningsdienst per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te sturen.


1. De Eigenaar verwittigd meteen Sharonomy:

2. De Eigenaar verwittigd meteen de respectievelijke authoriteit via:

  • Indien het autodelen in Belgie plaatsvond: het document van vrijstelling
  • Indien het autodelen in Portugal plaatsvond: het formulier van de Portugese overheid