Procedure bij ongeval: uzelf en de derde partij moeten een schadeformulier invullen met de vermelding van

  • België: AXA Belgium
  • Portugal: Tranquilidade

als verzekeringsmaatschappij die het Voertuig dekt gedurende het autodelen onder het polisnummer 728250000000 (AXA, België) / 0004343002 (Tranquilidade, Portugal)


Vervolgens verwittigt u zo snel mogelijk:

om deze van het ongeval op de hoogte te brengen en eveneens om toegang te krijgen tot bepaalde verzekeringsgaranties zoals beschreven in Artikel 5.2 van de AGV. Vervolgens zendt u hen zo snel mogelijk het schadeformulier, alsook elk ander document dat belangrijk wordt geacht.