Procedure bij ongeval: uzelf en de derde partij moeten een schadeformulier invullen met de vermelding van

  • België: AXA Belgium
  • Portugal: Tranquilidade

als verzekeringsmaatschappij die het Voertuig dekt gedurende het autodelen onder het polisnummer 728250000000 (AXA, België) / 0004343002 (Tranquilidade, Portugal)


Vervolgens verwittigt u zo snel mogelijk:

  • AXA Belgium op het nummer: +32 78 35 31 69
  • Tranquilidade Portugal op het nummer: +351 707 24 07 07

om deze van het ongeval op de hoogte te brengen en eveneens om toegang te krijgen tot bepaalde verzekeringsgaranties zoals beschreven in Artikel 5.2 van de AGV. Vervolgens zendt u hen zo snel mogelijk het schadeformulier, alsook elk ander document dat belangrijk wordt geacht.