Uzelf en de derde partij maken en schaderapport op, waarbij u melding maakt van l'AXA als verzekeringsmaatschappij die het voertuig dekt gedurende de autodeling met het polisnummer.  


Vervolgens moet u zo snel mogelijk l'AXA verwittigen op het nummer +32 78 353169, om hen op de hoogte te brengen van het ongeval opdat de garanties zoals beschreven in Artikel 5.2 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen toegepast worden. Vervolgens zendt u hen zo snel mogelijk het schaderapport samen met elk ander document dat enig belang heeft.