Procedure in geval van panne (al dan niet wegens of met een ongeval tot gevolg): bij ongeval, aanrijding, technische panne, lekke band, gebruik van foutieve brandstof, of verlies van sleutels, moet u zo snel mogelijk de correcte dienst verwittigen op het nummer 

om het voorval aan te geven en eveneens met onmiddellijke ingang beroep te doen op de garanties beschreven in Artikel 5.1 van de AGV. Zend CarAmigo vervolgens een e-mail met een uitleg over de gebeurtenis naar:

en plaats de Eigenaar in kopie (CC).