Om te verlengen buiten het voorziene tijdskader MOET u dit doen via uw profiel op CarAmigo. Enkel op deze wijze kan de dekking van de verzekering verlengd worden. Vraag om de toestemming van de Eigenaar vanaf het moment dat u denkt dat u het voertuig niet op het overeengekomen tijdstip kan terugbrengen. 


De verlenging wordt enkel actief na een bevestiging via CarAmigo. Bij afwezigheid hiervan moet u absoluut het voertuig tijdig terugbrengen op het overeengekomen tijdstip, anders riskeert u een gedeeltelijk of volledig verlies van verzekering of wegbijstand, waarbij alle kosten bij een ongeval, panne of andere schade onder uw verantwoordelijkheid vallen en aangerekend zullen worden. 


Gelieve rekening te houden dat de eigenaar het recht heeft om een compensatie te vragen indien u te laat bent: meer dan 15 min. ==> 10 euro per bijkomend uur.