VOOR de aanvang van het autodelen


Voor de overdracht van de sleutels, dient u VERPLICHT volgende documenten bij te hebben:


1. Het autodelencontract, dat u moet afdrukken

2. De instructies in bijlage, die u ook dient af te drukken en steeds bij te hebben in de wagen 

3. Het origineel van uw rijbewijs 

4. Uw betaalkaart waarmee u de reservatie op CarAmigo uitgevoerd hebt: een deel van uw  kaartnummer verschijnt op het contract en de eigenaar zal dit verifiëren alvorens u de sleutels toe te  vertrouwen 


LET OP: als niet alle documenten op DEZELFDE NAAM staan, zal de eigenaar WEIGEREN de sleutels van het voertuig over te dragen. Het autodelen zal vervolgens geannuleerd worden en er zal u een vergoeding worden aangerekend! 


DE DAG van de effectieve aanvang van het autodelen


1. Presenteer aan de eigenaar:


  •  Uw rijbewijs (we vragen hem/haar hier een foto van te nemen of een kopie van te maken)
  •  De betaalkaart waarmee u de reservatie op CarAmigo gedaan heeft 


2. Gelieve AANDACHTIG volgende zaken te verifiëren :


  •   Het inschrijvingsbewijs van de wagen
  •   Het geldige verzekeringscertificaat 
  •   Het geldige autokeuringscertificaat  


3. Inspecteer de wagen, zowel langs de binnen- als langs de buitenkant. Aarzel niet om indien nodig aan de eigenaar te vragen de wagen naar een beter verlichte plaats te brengen, want schade aan het voertuig dat niet op de check-in vermeld is, kan u later niet meer betwisten.  


4. Onderteken vervolgens uw exemplaar van het autodelenscontract


5. Neem bezit van de sleutels van het voertuig, en u bent vertrokken !


AAN HET EINDE van het autodelen


1. Noteer het aantal afgelegde kilometers en het brandstofniveau; de eigenaar heeft deze informatie nodig om de eindprijs te bepalen 

2. Vul het gedeelte in onderaan het autodelencontract vooraleer het af te sluiten en onderteken het 

3. Indien u schade hebt opgelopen aan het voertuig, vul dan samen met de eigenaar pagina 2 in van het Autodelenscontract, zowel voor kleine problemen als voor grote problemen waarbij professionele interventie van een autoreparateur       nodig is