BELANGRIJK: Als niet alle documenten op DEZELFDE NAAM staan, moet u WEIGEREN de sleutels van het voertuig over te dragen.


CHECKLIST

1. Download de CarAmigo app (Android - iOS)
2. Verzamel de documenten van uw wagen en ga hun geldigheid na:

 • Het inschrijvingsbewijs
 • Het verzekeringscertificaat
 • Het autokeuringscertificaat


Ter herinnering: het autodeel contract is niet meer beschikbaar op papier; om het autodelen te starten/af te sluiten dient u het contract te tekenen via de CarAmigo app op de telefoon van de eigenaar van de wagen. Indien dit onmogelijk blijkt (geen bereik, batterij leeg, ...), kan men de telefoon van de huurder gebruiken. 

De huurder moet zich in dit geval afmelden op de app zodat de verhuurder zich kan aanmelden (geef aan dat de inloggegevens niet bewaard zullen worden). Op die manier kan u alsnog de check-in en ondertekening van het contract uitvoeren, zoals gepland. In het uitzonderlijke geval dat er nog steeds niet op de app kan ingelogd worden dient u contact op te nemen met de klantendienst:


 • België: +32 2 588 69 93
 • Portugal: pt@caramigo.co 


AANVANG van het autodelen


1. Gelieve aandachtig volgende gegevens van de huurder te verifiëren:

 • Het originele rijbewijs (we vragen u hiervan een foto te nemen met de app)
 • De betaalkaart waarmee hij/zij de reservatie op CarAmigo uitgevoerd heeft: een deel van het kaartnummer verschijnt op het contract en u dient dit te verifiëren alvorens de sleutels aan de chauffeur toe te vertrouwen

2. Inspecteer met gebruik van de app samen met de chauffeur de wagen, zowel langs de binnen- als langs de buitenkant. Aarzel niet om indien nodig de wagen naar een beter verlichtte plaats te brengen, want schade aan het voertuig die niet op de check-in vermeld is, kan later niet meer betwist worden.  
3. Nog steeds gebruik makende van de app ondertekent u vervolgens het autodelencontract
4. Toon en overhandig aan de chauffeur de boorddocumenten van uw wagen
5. Geef hem/haar de sleutels, enhet autodelen kan beginnen!


EINDE van het autodelen


 1. Noteer het aantal afgelegde kilometers en het brandstofniveau
 2. Vervolledig mits gebruik van de app samen de check-out van de wagen door de relevante en gevraagde informatie in te vullen en onderteken het contract
 3. Indien de chauffeur schade heeft opgelopen aan het voertuig:
 • Grote problemen: in geval van problemen die de interventie van een autoreparateur vereisen vult u samen met de tegenpartij het relevante onderdeel in op de autodeel app.
 • Kleine problemen: met hulp van de onderstaande lijst kunt u beiden een minnelijke schikking overeenkomen waarbij men de eigenaar vergoedt voor de toegebrachte schade. Sharonomy kan in indien dit niet haalbaar is tussenkomen voor de schikking, maar indien nodig kunnen kosten in rekening worden gebracht aan de eigenaar en/of de bestuurder.


Lijst kleine problemen:


 •  In geval van vertraging van meer dan 15 minuten bij het afzetten van de wagen: 10€ per uur vertraging 
 •  Verlies van de sleutels van het voertuig: 100€ 
 •  Brandstofniveau minder dan ¼ ivm. het initiële niveau: prijs van de brandstof plus 20€ 
 •  Scheuren, brandplekken, vlekken: 200€ 
 •  Zeer vuile binnenkant: 30€ 
 •  Zeer vuile buitenkant: 30€ 
 •  Kleine kras op het koetswerk: 200€