VOOR de aanvang van het autodelen 


Voor de overdracht van de sleutels, gelieve VERPLICHT volgende documenten bij u te hebben : 

1. Het autodelencontract, dat u moet afdrukken 

2. De boorddocumenten van de wagen, zijnde: 

            Het inschrijvingsbewijs van de wagen 

            Het geldige verzekeringscertificaat 

            Het geldige autokeuringscertificaat 


DE DAG van de effectieve aanvang van het autodelen 


1. Gelieve AANDACHTIG volgende zaken te verifiëren : 

             Het origineel van zijn / haar rijbewijs (we vragen u hiervan een foto te nemen of een kopie te maken) 

             De betaalkaart waarmee hij / zij de reservatie op CarAmigo uitgevoerd heeft : een deel van het kaartnummer verschijnt op het contract en u dient dit te verifiëren alvorens de sleutels aan de chauffeur toe te vertrouwen 


LET OP: Als niet alle documenten op DEZELFDE NAAM staan, moet u WEIGEREN de sleutels van het voertuig over te dragen !


2. Inspecteer samen met de chauffeur de wagen, zowel langs de binnen- als langs de buitenkant. 

3. Onderteken vervolgens uw exemplaar van het autodelencontract 

4. Presenteer aan de chauffeur de boorddocumenten van uw wagen 


Geef hem / haar de sleutels, en hij / zij is vertrokken ! 
AAN HET EINDE van het autodelen 


1. Noteer het aantal afgelegde kilometers en het brandstofniveau 

2. Vul het gedeelte onderaan het autodelencontract in vooraleer het af te sluiten, en onderteken het 

3. Indien de chauffeur schade heeft opgelopen aan het voertuig, vul dan samen met hem / haar pagina 2 in van het Autodelenscontract, zowel voor kleine problemen als voor grote problemen waarbij professionele interventie van een autoreparateur nodig is