BELANGRIJK: Als niet alle documenten op DEZELFDE NAAM staan, moet u WEIGEREN de sleutels van het voertuig over te dragen.


CHECKLIST

1. Download de CarAmigo app (Android - iOS)
2. Verzamel de documenten van uw wagen en ga hun geldigheid na:

 • Het inschrijvingsbewijs
 • Het verzekeringscertificaat
 • Het autokeuringscertificaat

Ter herinnering: het autodelen contract is niet meer beschikbaar op papier; om een autodelen te starten / af te sluiten dient u het contract te tekenen via de CarAmigo app op de telefoon van de eigenaar van de wagen. Indien onmogelijk (geen bereik, batterij plat, ...), kan dit ook gedaan worden op de telefoon van de huurder. De huurder meld zich in dit geval af op de app en de verhuurder meldt zich aan (geef aan dat de inloggegevens niet bewaard zullen worden). Op die manier kan u alsnog de check-in en ondertekening van het contract uitvoeren, zoals gepland. In het uitzonderlijke geval dat er nog steeds niet op de app kan ingelgd worden dient u contact op te nemen met de klantendienst

 • België: +32 2 588 69 93
 • Bulgarije: +359 2 492 84 43
 • Portugal: +351 21 722 56 27


AANVANG van het autodelen


1. Gelieve aandachtig volgende zaken van de huurder te verifiëren :

 • Het originele rijbewijs (we vragen u hiervan een foto te nemen met de app)
 • De betaalkaart waarmee hij / zij de reservatie op CarAmigo uitgevoerd heeft : een deel van het kaartnummer verschijnt op het contract en u dient dit te verifiëren alvorens de sleutels aan de chauffeur toe te vertrouwen

2. Inspecteer mbv de app samen met de chauffeur de wagen, zowel langs de binnen- als langs de buitenkant. Aarzel niet om indien nodig de wagen naar een beter verlichtte plaats te brengen, want schade aan het voertuig die niet op de check-in vermeld is, kan later niet meer betwist worden.  
3. Nog steeds gebruik makende van de app ondertekent u vervolgens het autodelencontract
4. Toon en overhandig aan de chauffeur de boorddocumenten van uw wagen
5. Geef hem / haar de sleutels, en jullie zijn vertrokken!


EINDE van het autodelen


1. Noteer het aantal afgelegde kilometers en het brandstofniveau

 • Inspecteer mbv de app samen de de wagen en onderteken
 • Indien de chauffeur schade heeft opgelopen aan het voertuig:


2. Grote problemen: in geval van problemen die de interventie van een autoreparateur vereisen, vult u samen met de tegenpartij het relevante onderdeel in op de autodelen app.

3. Kleine problemen: met hulp van de onderstande tabel, probeer een minnelijke schikking overeen te komen die de eigenaar vergoedt voor de toegebrachte schade, Sharonomy kan in voorkomend geval tussenkomen voor de schikking, maar indien nodig kunnen kosten in rekening worden gebracht aan de eigenaar en / of de bestuurder.


 •  In geval van vertraging van meer dan 15 minuten bij de restitutie van het voertuig: 10€ per uur vertraging 
 •  Verlies van de sleutels van het voertuig: 100€ 
 •  Brandstofniveau minder dan ¼ tegenover het initiële niveau: prijs van de brandstof plus 20€ 
 •  Scheuren, brandplekken, vlekken: 200€ 
 •  Zeer vuile binnenkant: 30€ 
 •  Zeer vuile buitenkant: 30€ 
 •  Kleine kras op het koetswerk: 200€