Eenmaal de autodeling is beëindigd moet u deze afsluiten en een waardering achterlaten over de chauffeur, zodat andere eigenaars hem a priori kunnen vertrouwen voor toekomstige reservaties. 


  • In geval u het contract niet zelf sluit binnen 7 dagen na het einde van de autodeling zullen we dit voor u doen. Dit houdt echter in dat u  gedurende deze periode de inkomsten van de autedeling niet zal kunnen waarnemen in uw virtuele portefeuille.
  • In geval u het contract net na de autodeling naar behoren afsluit, zullen uw inkomsten automatisch worden overgeschreven naar uw bankrekening (een bevestiging van de huurder is ook vereist).

Om de automatische overschrijvingen te activeren, moet u de IBAN en BIC gegevens in het "Mijn bankgegevens" veld vervolledigen en deze bewaren.
Indien u uw inkomsten niet hebt ontvangen binnen 3 dagen na afsluiting van de autodeling, of 3 dagen nadat CarAmigo het contract voor u afsloot, contacteer ons dan a.u.b. op het nummer +32 2 588 69 92 of per email op benl@caramigo.co