Ja: een waarborg van 750€ wordt aan de chauffeur opgelegd. Deze wordt gedebiteerd op het moment van betaling, en blijft geblokkeerd voor de hele periode van autodeling. De waarborg wordt enkel geblokkeerd, behalve als er sprake is van verantwoordelijkheid voor een ongeval of schade waarvoor de laatste verantwoordelijk gesteld wordt.. 


Wat is de Waarborg? Een geblokkeerd bedrag, en automatisch gedebiteerd, op de betalingskaart of op de electronische rekening geopend bij MangoPay door de Potentiële Chauffeur die bestemd is om bepaalde kosten te dekken die eventueel aan de Chauffeur ten laste vallen, zoals boetes, kosten of de franchise. 


Aftrekbaar: in geval van een ongeval of diefstal waarvan de verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk valt onder de verantwoordelijkheid van de Bestuurder, zal het aftrekbaar bedrag van 750 EUR aan de Bestuurder in rekening worden gebracht (tenzij anders bepaald in de Bijzondere Verzekeringsvoorwaarden). Om dit te doen, zal het deel van de aanbetaling dat overeenkomt met het Eigen risico, daadwerkelijk door de Bestuurder aan AXA worden betaald en kan oplopen tot 750 EUR. In het geval van diefstal door verduistering, wordt het eigen risico verhoogd met 2000 EUR, of als het onmogelijk is om dit bedrag te blokkeren of te belasten op de betaling die oorspronkelijk door de Bestuurder werd gebruikt, wordt de aan AXA betaalde vergoeding aan de eigenaar verminderd met 2000 EUR inclusief belastingen.