Ja: een waarborg van 750€ wordt aan de chauffeur opgelegd. Deze wordt gedebiteerd op het moment van betaling, en blijft geblokkeerd voor de hele periode van autodeling. De waarborg wordt enkel geblokkeerd, behalve als er sprake is van verantwoordelijkheid voor een ongeval of schade waarvoor de laatste verantwoordelijk gesteld wordt.. 


Wat is de Waarborg? Een geblokkeerd bedrag, en automatisch gedebiteerd, op de betalingskaart of op de electronische rekening geopend bij MangoPay door de Potentiële Chauffeur die bestemd is om bepaalde kosten te dekken die eventueel aan de Chauffeur ten laste vallen, zoals boetes, kosten of de franchise.