De afgebeelde prijs is een gemiddelde prijs voor één dag te autodelen met 100 kilometer inbegrepen. 
Bovenop die eerste 100 kilometer betalen de chauffeurs mogelijks een extra toelage, afhankelijk van de afgelegde afstand en de prijs ingesteld door de verhuurder, bijvoorbeeld 10€cent of 20€cent meer per extra afgelegde kilometer. De concrete tarieven zijn beschikbaar op de pagina van de betreffende wagen, onderdeel "Beschrijving". 


Bijvoorbeeld: de verhuurder geeft 50 euro aan als prijs per dag, incl. de standaard 100 km., maar vraagt 10€cent per extra afgelegde kilometer en de huurder legt een totaal van 200 kilometers af. Dit leidt tot een extra toelage van 100*0.10€cent ofte 10 euro. Dit wordt afgetrokken van de waarborg. 


Belangrijk: in het geval van op voorhand betaalde extra kilometers is er geen recht op een terugstorting wanneer niet alle kilometers afgelegd werden.