U vraagt zich af waarom uw voertuigprofiel werd geweigerd door het CarAmigo team?

  • Er missen 4 recente, niet-bewerkte foto's van elke zijde van het voertuig of de eigenaar heeft catalogusafbeeldingen geüpload. Bijvoorbeeld: 

  • De kopies van de grijze kaart, de verzekering of de technische controle zijn niet leesbaar
  • Het voertuig beantwoordt niet aan de selectiecriteria
  • Er mist een recto- en/of versozijde van de grijze kaart (inschrijvingsbewijs)
  • Andere gegevens betreffende de wagen, zoals type brandstof en/of vermogen zijn niet correct
  • De geldigheid van de verzekering of de technische controle is niet correct (de eigenaar moet het meest recente document uploaden)
  • Het registratiedocument is op naam van een bedrijf of andere particulier maar de volmacht werd niet bij het profiel gevoegd. Zelfs idien u zelf de eigenaar van het bedrij bent moet de volmacht nog steeds door u ingevuld en getekend worden.