U vraagt zich af waarom uw ledenprofiel geweigerd werd door het CarAmigo team?


  • De afbeelding/foto (verplicht) van het aangezicht moet ondubbelzinnige herkenning van het lid toelaten.
  • Het identiteitsdocument is niet leesbaar of behoort niet toe aan de persoon genoemd als titularis van het profiel.
  • Het identiteitsdocument is: noch een identiteitskaart, noch paspoort, noch verblijfsdocument uitgevaardigd door een autoriteit van de Europese Economische Ruimte
  • In geval een Lid een verblijfskaart opgeeft is een verso kopie verplicht.
  • Het nummer van de identiteitskaart is fout.
  • De geldigheid van het document is verlopen of de geldigheidsdatum is onjuist. 


We wensen te benadrukken dat we verplicht zijn om bepaalde regels op te leggen opdat u met een gerust hart aan autodelen kan doen en opdat de bestuurders zouden genieten van alle voordelen en dekkingen aangeboden door onze partners.