Om van de verzekeringsvoorwaarden te genieten gedurende de hele periode van de autodeling moet er voldaan worden aan de volgende criteria: 

  • Ten minste een leeftijd van 23 jaar hebben om toegang te verkrijgen tot een Voertuig waarvan het vermogen van 77Kw niet overschreden wordt 
  • Ten minste een leeftijd van 25 jaar hebben om toegang te verkrijgen tot een Voertuig waarvan het vermogen tussen 78 Kw en 150 Kw ligt 
  • Ten minste gedurende 3 (drie) jaren in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, afgeleverd door een Belgische instelling of een instelling binnen een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) 
  • Niet verantwoordelijk geweest zijn voor een ongeluk met lichamelijke schade, noch een ingetrokken rijbewijs gedurende 5 (vijf) jaar, in België of elders
  • Gedurende de voorbije 5 (vijf) jaren geen intrekking of weigering van verzekering door een verzekeringsmaatschappij heeft plaatsgevonden 
  • Geen medische toestand die het rijgedrag beperkt 
  • Niet veroordeeld zijn wegens dronkenschap, verhoogd alcoholpromillage of vergelijkbare toestand gedurende de voorbije 5 (vijf) jaren


Gelieve eveneens onze Algemene Gebruiksvoorwaarden (AGV) te raadplegen