Om van de verzekeringsvoorwaarden te genieten gedurende de gehele periode van de autodeling moet er voldaan worden aan de volgende criteria: 


  • Minstens 23 jaar oud zijn om toegang te verkrijgen tot een Voertuig waarvan het vermogen van 77Kw niet overschreden wordt 
  • Minstens 25 jaar oud zij om toegang te verkrijgen tot een Voertuig waarvan het vermogen tussen 78 Kw en 150 Kw ligt 
  • Minstens 3 (drie) jaar of langer in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, afgeleverd door een Belgische instelling of een instelling binnen een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) 
  • Een verklaring op eer dat hij/zij niet verantwoordelijk was voor een ongeval met lichamelijke schade, of een ingetrokken rijbewijs gedurende de voorbije 5 (vijf) jaar, in België en elders
  • Een verklaring op eer dat er gedurende de voorbije 5 (vijf) jaar geen intrekking of weigering van de verzekering door een verzekeringsmaatschappij heeft plaatsgevonden 
  • Zich niet in een tijdelijke of permanente medische toestand bevind die het rijgedrag beperkt 
  • Niet veroordeeld werd wegens dronkenschap, verhoogd alcoholpromillage of vergelijkbare toestand gedurende de voorbije 5 (vijf) jaarGelieve eveneens onze Algemene Gebruiksvoorwaarden (AGV) te raadplegen