Opdat een Lid de status van Bestuurder kan verkrijgen moet er voldaan worden aan de volgende criteria: 


Voor de Belgische versie van het platform: 

 • Minstens 23 jaar oud zijn om toegang te verkrijgen tot een Voertuig met maximaal vermogen van 83 Kw
 • OF Minstens 25 jaar oud zijn om toegang te verkrijgen tot een Voertuig waarvan het vermogen tussen 83 Kw en 200 Kw ligt 
 • Minstens 3 jaar of langer in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, afgeleverd door een Belgische instelling of een instelling binnen een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) 
 • Een verklaring op eer afleggen dat hij/zij niet verantwoordelijk was voor een ongeval met lichamelijke schade, of een ingetrokken rijbewijs in België of elders, gedurende de voorbije 5 jaar
 • Een verklaring op eer afleggen dat er geen intrekking of weigering van de verzekering door een verzekeringsmaatschappij heeft plaatsgevonden gedurende de voorbije 5 jaar
 • Een verklaring op eer afleggen dat hij/zij niet in een tijdelijke of permanente medische toestand bevind die het rijgedrag beperkt 
 • Een verklaring op eer afleggen dat hij/zij niet veroordeeld werd wegens dronkenschap, verhoogd alcoholpromillage of vergelijkbare toestand gedurende de voorbije 5 jaar


Voor de Portugese versie van het platform: 

 • Minstens 23 jaar oud zijn om toegang te verkrijgen tot een Voertuig met maximaal vermogen van 73 Kw (ong. 100pk)
 • OF Minstens 25 jaar oud zijn om toegang te verkrijgen tot een Voertuig waarvan het vermogen tussen 73 Kw en 220 Kw ligt (300pk)
 • Minstens 3 jaar of langer in het bezit zijn van een geldig rijbewijs
 • Een verklaring op eer afleggen dat hij/zij niet verantwoordelijk was voor een ongeval met lichamelijke schade, of een ingetrokken rijbewijs gedurende de voorbije 5 jaar
 • Een verklaring op eer afleggen dat er geen intrekking of weigering van de verzekering door een verzekeringsmaatschappij heeft plaatsgevonden gedurende de voorbije 5 jaar
 • Een verklaring op eer afleggen dat hij/zij niet in een tijdelijke of permanente medische toestand bevind die het rijgedrag beperkt 
 • Een verklaring op eer afleggen dat hij/zij niet veroordeeld werd wegens dronkenschap, verhoogd alcoholpromillage of vergelijkbare toestand gedurende de voorbije 5 jaar