De vereiste gegevens voor de aanmaak (uitbreiding) van een profiel zijn: 

 • Betreffende het rijbewijs: 
  • Nummer van het rijbewijs 
  • Datum van afgifte 
  • Fotokopie of leesbare foto van het rijbewijs 

 • Een verklaring op eer dat men geen auto ongeluk met letsel schade heeft veroorzaakt of het rijbewijs ingetrokken heeft gedurende de voorbije 5 (vijf) jaren, in België of elders 
 • Een verklaring op eer dat er geen intrekking of weigering van verzekering gebeurd is vanuit de autoverzekeringsmaatschappij gedurende de 5 (vijf) voorbije jaren 
 • Een verklaring dat men niet ongeschikt is om te rijden wegens geneeskundige redenen 
 • Een verklaring op eer dat men niet het onderwerp geweest is van een veroordeling wegens intoxicatie, dronkenschap of gelijkaardige toestand gedurende de voorbije 5 (vijf) jaar