De vereiste gegevens voor het aanmaken van een bestuurdersprofiel (of om dit toe te voegen aan het reeds bestaande profiel) zijn: 

 • Betreffende het rijbewijs: 
  • Nummer van het rijbewijs 
  • Datum van afgifte waarop categorie B behaald werd 
  • Fotokopie of leesbare foto van het rijbewijs waarop de bovenvermelde datum (categorie B) zichtbaar is (voor- en achterkant) 
 • Een verklaring op eer dat men geen auto ongeluk met lichamelijke schade heeft veroorzaakt of zijn/haar rijbewijs ingetrokken werd gedurende de voorbije 5 (vijf) jaren, in België of elders 
 • Een verklaring op eer dat de autoverzekeringsmaatschappij een verzekering niet introk noch geweigerd heeft gedurende de laaste 5 (vijf) jaar 
 • Een verklaring dat men niet ongeschikt is om te rijden wegens medische redenen 
 • Een verklaring op eer dat men niet het onderwerp geweest is van een veroordeling wegens intoxicatie, dronkenschap of gelijkaardige toestand gedurende de voorbije 5 (vijf) jaar

screencapture-caramigo-eu-pt-en-profil-1478362069348.png