De vereiste gegevens voor de uitbreiding van een profiel zijn: 

 • Het merk van het Voertuig 
 • Het type 
 • De ouderdom 
 • Het inschrijvingsbewijs 
 • De datum van de laatste technische controle 
 • Bij benadering de plaats waar het Autodelen plaats kan vinden 
 • Het nummer van de verzekeringspolis alsook van de verzekeringsmaatschappij waar het Voertuig op reguliere wijze voor Burgerlijke Aansprakelijkheid is verzekerd 
 • Een indicatie van de dagen van beschikbaarheid van het Voertuig 
 • De Deelnamekosten die men wenst te ontvangen mocht een Bestuurder het Voertuig wensen te autodelen, alsook het totale bedrag dat uiteindelijk door de Bestuurder zal uitbetaald worden. De Deelnamekosten die op elk mogelijk moment aan te passen zijn door de Eigenaar behalve wanneer het Voertuig reeds het onderwerp is van een aanvraag tot reservatie of wanneer een Autodeling reeds plaatsvindt, worden vrij bepaald door laatstgenoemde en bestaan uit twee elementen:                                                    
  • De Vaste Deelnamekosten: vastgelegd per dag van Autodelen en bevat een forfaitair aantal kilometers, bijv. 35 € per dag, inclusief 100 km.
  • De Variabele deelnamekosten: vastgelegd per afgelegde kilometer bovenop het aantal forfaitaire kilometers, bijv. 35€c per kilometer bovenop de 100 inclusieve kilometers 


De Eigenaar wordt uitgenodigd volgende documenten te verschaffen aan Sharonomy via zijn profiel, via e-mail of op andere redelijke wijze: 

 • Minimum één niet-bewerkte foto van elke zijde van het Voertuig m.a.w. minimum 4 (vier) afbeeldingen
 • Een fotokopie of leesbare foto van het inschrijvingsbewijs (Belgisch) van het voertuig
 • Een fotokopie of leesbare foto van het laatste certificaat van de technische controle 
 • Een fotokopie of leesbare foto van een regulier verzekeringsattest van het Voertuig 


De Eigenaar dient in zijn Voertuigprofiel de algemene beschikbaarheid, de plaats en elke andere informatie die hij nodig acht te verduidelijken. De gegevens kunnen indien gewenst bijgewerkt worden.