De vereiste gegevens voor de uitbreiding van een profiel naar een wagenprofiel zijn: 

 • Het merk van het voertuig 
 • Het type 
 • De ouderdom 
 • Het inschrijvingsbewijs 
 • De datum van de laatste technische controle 
 • Bij benadering de plaats waar het autodelen plaats kan vinden 

cS-cYh410MpEtj_JoiGY9KL9JqfjqA9P9Q.png • Het nummer van de verzekeringspolis alsook van de verzekeringsmaatschappij waar het Voertuig op reguliere wijze voor Burgerlijke Aansprakelijkheid is verzekerd 
 • Een indicatie van de dagen waarop het Voertuig beschikbaar is voor reservatie
 • De Deelnamekosten die men wenst te ontvangen mocht een Bestuurder het Voertuig wensen te autodelen, alsook het totale bedrag dat uiteindelijk door de Bestuurder zal uitbetaald worden. De Deelnamekosten die op elk mogelijk moment aan te passen zijn door de Eigenaar - behalve wanneer het Voertuig reeds het onderwerp is van een aanvraag tot reservatie of wanneer een Autodeling reeds plaatsvindt - worden vrij bepaald door laatstgenoemde en bestaat uit twee elementen:                                                    
  • De Vaste Deelnamekosten: vastgelegd per dag van het Autodelen en bevat een forfaitair aantal van 100 kilometers. Bijv. 35 € per dag, inclusief 100 km.
  • De Variabele deelnamekosten: vastgelegd per afgelegde kilometer bovenop het aantal forfaitaire kilometers. Bijv. 35€ per kilometer bovenop de 100 inclusieve kilometers 


wggK20fhrGPToZ6SJJRvkIjajK6PH--aZg.png


De Eigenaar wordt uitgenodigd volgende documenten te verschaffen aan Sharonomy via zijn profiel, via e-mail of op andere redelijke wijze: 

 • Minimum één niet-bewerkte foto van elke zijde van het Voertuig, m.a.w. minimum 4 (vier) afbeeldingen
 • Een fotokopie of leesbare foto van het inschrijvingsbewijs (Belgisch) van het voertuig
 • Een fotokopie of leesbare foto van het laatste certificaat van de technische controle 
 • Een fotokopie of leesbare foto van een regulier verzekeringsattest van het Voertuig 


De Eigenaar dient in zijn Voertuigprofiel de algemene beschikbaarheid en de locatie  te verduidelijken, alsook enige andere informatie die hij nodig acht. De gegevens kunnen indien gewenst steeds bijgewerkt worden.