De benodigde gegevens voor het aanmaken van een profiel zijn:


 • Burgerlijke staat 
 • Voornaam en familienaam 
 • Permanent verblijfadres, zijnde straat, huisnummer, postcode en gemeente 
 • Mobiel telefoonnummer 
 • Indien van toepassing: een vaste lijn telefoonnummer 
 • Een permanent e-mailadres
 • Geboortedatum 
 • Rijksregisternummer identiteitskaart of paspoortnummer 
 • Wachtwoord dat de vertrouwelijkheid van de geregistreerde profielgegevens garandeert en dat, zonder uitzonderingen, niet gedeeld wordt met derden.
 • Eén (of meerdere) afbeeldingen van het aangezicht die ondubbelzinnige herkennen van het Lid toelaat
 • Een kopie of een afbeelding van de hierboven vermelde identiteitskaart of paspoort
Opmerking: enkel de leden die u contacteren kunnen uw gegevens zien