De benodigde gegevens voor het aanmaken van een profiel zijn:


 • Geslacht
 • Voor- en familienaam 
 • Permanent verblijfadres: straat, huisnummer, postcode en gemeente 
 • Mobiel telefoonnummer, dit zodat het CarAmigo platform berichten kan sturen naar huurders en eigenaars betreffende een specifiek huurcontract. 
 • Indien van toepassing: het telefoonnummer voor een vaste lijn  
 • Een permanent e-mailadres
 • Geboortedatum 
 • Rijksregisternummer van de identiteitskaart of paspoortnummer 
 • Wachtwoord dat de vertrouwelijkheid van de geregistreerde profielgegevens garandeert en dat, zonder uitzonderingen, niet gedeeld wordt met derden.
 • Eén (of meerdere) afbeeldingen van het aangezicht die het ondubbelzinnig herkennen van het lid toelaten
 • Een kopie of een afbeelding van de hierboven vermelde identiteitskaart of paspoort
Opmerking: de gegevens van leden worden slechts doorgeven aan andere leden eens er een feitelijk akkoord omtrent een contract aangegaan werd, na betaling.